Centro

Cód. KIT00119

Kitnet em Foz do Iguaçu

1 1 0

R$ 500,00 Locação


Centro

Alugue Cód. CAS00126

Casa em Foz do Iguaçu

3 2 2

R$ 1.600,00 Locação


Centro

Cód. APA00127

Apartamento em Foz do Iguaçu

2 1 1

R$ 1.000,00 Locação


Jardim Lancaster

Alugue Cód. CAS00122

Casa em Foz do Iguaçu

3 1 4 450 M²

R$ 3.000,00 Locação


Jardim Dom Pedro I

Cód. CAS00120

Casa em Foz do Iguaçu

2 1 2 144 M²

R$ 350.000,00 Venda


Jardim Central

Para venda Cód. APA00116

Apartamento em Foz do Iguaçu

2 1 1 132 M²

R$ 420.000,00 Venda


Vila Adriana

Alugue Cód. CAS00128

Casa em Foz do Iguaçu

1 1 3

R$ 800,00 Locação


Ana Cristina

Alugue Cód. APA00112

Apartamento em Foz do Iguaçu

2 1 3

R$ 2.000,00 Locação


Polo Centro

Alugue Cód. APA0087

Apartamento em Foz do Iguaçu

2 1 1 72 M²

R$ 1.000,00 Locação


Libra

Alugue Cód. CAS00113

Casa em Foz do Iguaçu

3 1 1

R$ 800,00 Locação


Centro

Alugue Cód. APA00106

Apartamento em Foz do Iguaçu

2 1 1

R$ 1.200,00 Locação


Vila Adriana

Para venda Cód. CAS00111

Casa em Foz do Iguaçu

2 1 2 407 M²

R$ 200.000,00 Venda


Centro

Para venda Cód. APA00103

Apartamento em Foz do Iguaçu

2 2 1 127 M²

R$ 300.000,00 Venda


Centro

Alugue Cód. APA00104

Apartamento em Foz do Iguaçu

2 2 1 133 M²

R$ 1.800,00 Locação


Jardim Lancaster

Para venda Cód. CAS0096

Casa em Foz do Iguaçu

2 2 1 70 M²

R$ 180.000,00 Venda